ประวัติวงโยธวาทิต จุลสารวงโยธวาทิต

                                                                            

                               ประวัติวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

      วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2523 ในสมัยท่านผู้อำนวยการอัมพา แสนทวีสุข ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากคณะครู - อาจารย์

และผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

      กิจกรรมการแสดงของวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีทั้งรูปแบบ Marching (การเดินแถว) และ Concert (การนั่งบรรเลง)

โดยออกงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นการแสดงเพื่อกิจกรรมของโรงเรียนและการบริการชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนตลอดมา

 

                      มีคณะผู้บริหารวงโยธวาทิตดังนี้

 

 

1. นางจรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการวง
2. นายบุุญยทัต บุญล้อม ที่ปรึกษา
3. นางญาณิศา อัศวทรงพล ที่ปรึกษา
4. นายเฉลิมชัย ตาระกา ที่ปรึกษา
5. นายยงยุทธิ์ โพธิ์สระ ที่ปรึกษา
6. นายมณเฑียร คุณวิเศษ ผู้ฝึกสอนและควบคุมวง

 

 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศจากการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯซึ่งจัดโดย บ.สยามดนตรี ยามาฮ่า จำกัด
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 ณ สนามศุภชลาศัย

 

- รางวัลเหรียญทองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา
ร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2545 ณ สนามศุภชลาศัย

 

- รางวัลการบรรเลงเพลงไทยดีเด่น รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดวงโยธวาทิต
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547
ณ สนามศุภชลาศัย

 

- รางวัลเหรียญทองจากการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งจัดโดย บ.สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 ณ สนามศุภชลาศัย

 

- รางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงโยธวาทิตประเภทนั่งบรรเลง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555

 

- รางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงดรัมไลน์ระดับประเทศ ประเภท Stand Still Play Division รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  ได้รับรางวัล Snare Line ดีเด่น รางวัลเหรียญทอง

เมื่้อวันที่ 24 สิงหาคม 2557

 

- รางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงโยธวาทิตดนตรีธนาคารโรงเรียน ซึ่งจัดโดย ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558

 

- รางวัลเหรียญทองและรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ ประเภท Basic Division รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558

 

- รางวัลเหรียญทองและรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ ประเภท Basic Division รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559

 

- รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)

ระดับชั้น ม.1 – ม.6

 

- รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ International Sumut Open Marching Band Champianship 2017 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Drumline Battle เเละ Street Parade

 

- รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)

ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 

- รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ รายการ 2018 Shanghai Spring International Music Festival ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

- รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2018 World Guard/Indoor Taiwan ณ เมือง ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ประเภท Winds Scholastic Open และประเภท Percussion Scholastic open 

 

- ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงโชว์ระดับนานาชาติรายการ Yeosu Marching Festival 2019 ณ เมือง ยอซู ประเทศ เกาหลีใต้