NEWS ข่าว

ได้รับรางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสพฐ.(OBEC) ด้านดุริยางค์และโยธวาทิต
 
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงโชว์ระดับนานาชาติรายการ Yeosu Marching Festival 2019 ณ เมืองยอซู ประเทศเกาหลีใต้
 
รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2018 World Guard/Indoor Taiwan ณ เมือง ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ประเภท Winds Scholastic Open
 
รางวัลเหรียญทองเกียรติยศการประกวดรายการ Shanghai Spring Music Festival 2018 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน


 
รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ International Sumut Open Marching Band Champianship 2017 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Street Parade


 
รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ International Sumut Open Marching Band Champianship 2017 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Drumline Battle


 
รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66