รางวัลเหรียญทองเเละรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ

ประเภท Basic Division จัดโดยกรมพลศึกษา ปีพ.ศ.2559

 

 

รางวัลเหรียญทองเเละรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ ประเภท Basic Division จัดโดยกรมพลศึกษา ปีพ.ศ.2559