ผู้ควบคุมวง (Band Director)

 

ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
ภูมิลำเนาเดิม

นายมณเฑียร

คุณวิเศษ

2 พฤศจิกายน  2514

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

Read more...»

 

 

 

ผู้ฝึกสอน (Instructor)

image
Flute
นายสโรช  กันประเสริฐ
 
image
Clarinet
นายวีรวิทย์ เจนจินตานันท์
 
image
Saxophone
นายศรัณญ์ จิระรัชฎา
 
image
Trumpet
นายศศิศ จิตรรังสรรค์
 
image
Horn
นายกฤษณ์ ดวงมรกต
 
 
image
Trombone
นายธีรพัฒน์ เดชะ
 
image
Euphonium & Tuba
นายธีรพัฒน์ เดชะ
 
image
Percussion
นายนิธิศ รุจิขจรเดช
 
image
Drum Major
นายประพันธ์ศักดิ์ ปานเสียง
 
image
Ear Training
นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้
 
image
Adviser / Website Maintenance
นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์