ผู้ควบคุมวง (Band Director)

 

ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
ภูมิลำเนาเดิม

นายมณเฑียร

คุณวิเศษ

2 พฤศจิกายน  2514

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

เข้าทำงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2541
สอนรายวิชา สาระหลักชั้น ม.1 , สาระเพิ่มเติมวงโยธวาทิตชั้น ม.1-ม.6 , กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุมโยธวาทิต 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาควิชาดนตรีศึกษา เอกดนตรีสากล

                 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2540 - เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนบางบัวทอง
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
พ.ศ. 2536- 2556 - เป็นอาจารย์พิเศษโครงการส่งเสริมความถนัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2539 - ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสารวิทยา เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้รางวัลเหรียญทองและรางวัลถ้วยพระราชทาน
  - ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิตและโรงงานผลิตเครื่องดนตรี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2545 - ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พ.ศ. 2547 - ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง รางวัลการนั่งบรรเลงเพลงไทยดีเด่นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  - ศึกษาดูงาน ณ นครปักกิ่ง ประเทศจีน
พ.ศ. 2548 - ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิตและโรงงานผลิตเครื่องดนตรี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  - ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
  - ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์
พ.ศ. 2549 - ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์ 
พ.ศ. 2550 - ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา
  - ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
  - ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
พ.ศ. 2553 - ได้รับโล่ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  - ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
พ.ศ. 2555

- ได้รับเกียรติบัตรพัฒนาการสอนดีเด่น " สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

พ.ศ. 2557 - ส่งวงดรัมไลน์เข้าประกวดระดับประเทศ ได้รับรางวัล Snare Line ดีเด่น รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชนะเลิศ
พ.ศ. 2558 - ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  - ส่งวงดรัมไลน์เข้าประกวดระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 2
พ.ศ. 2559 - ส่งวงดรัมไลน์เข้าประกวดระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 2
พ.ศ. 2560 - รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1 – ม.6
  - ได้รับโล่เกียรติยศ“เพชรสวนนนท์” ครูดีเด่นกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2017 International Sumut OpenMarching Band Championship ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Drum Battle และประเภท Street Parade
พ.ศ.2561

- รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประเภทวงเครื่องลม

(Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 

- รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ รายการ 2018 Shanghai Spring International Music Festival ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

- รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2018 World Guard/Indoor Taiwan ณ เมือง ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ประเภท Winds Scholastic Open และประเภท Percussion Scholastic open