ผู้ควบคุมวง (Band Director)

 

ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
ภูมิลำเนาเดิม

นายมณเฑียร

คุณวิเศษ

2 พฤศจิกายน  2514

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

เข้าทำงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2541
สอนรายวิชา สาระหลักชั้น ม.1 , สาระเพิ่มเติมวงโยธวาทิตชั้น ม.1-ม.6 และกิจกรรมชุมนุมโยธวาทิต 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาควิชาดนตรีศึกษา เอกดนตรีสากล

                 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2540 เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนบางบัวทอง
พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
พ.ศ. 2536- 2556 เป็นอาจารย์พิเศษโครงการส่งเสริมความถนัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2539 ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสารวิทยา เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้รางวัลเหรียญทองและรางวัลถ้วยพระราชทาน
  ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิตและโรงงานผลิตเครื่องดนตรี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2545 ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พ.ศ. 2547 ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง รางวัลการนั่งบรรเลงเพลงไทยดีเด่นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ศึกษาดูงาน ณ นครปักกิ่ง ประเทศจีน
พ.ศ. 2548 ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิตและโรงงานผลิตเครื่องดนตรี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์
พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์ 
พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา
  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
พ.ศ. 2552 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
พ.ศ. 2553

ได้รับโล่ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว
พ.ศ. 2555

ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าประกวดประเภทนั่งบรรเลง จ.นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

ได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555 จากคุรุสภา

พ.ศ. 2556 ได้รับเกียรติบัตรพัฒนาการสอนดีเด่น " สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง " กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
พ.ศ. 2557 ส่งวงดรัมไลน์เข้าประกวดระดับประเทศ ได้รับรางวัล Snare Line ดีเด่น รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชนะเลิศ
พ.ศ. 2558 ส่งวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  ส่งวงดรัมไลน์เข้าประกวดระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 2
พ.ศ. 2559 ส่งวงดรัมไลน์เข้าประกวดระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรองชนะเลิศอันดับ 2
พ.ศ. 2560

รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)

ระดับชั้น ม.1 – ม.6

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ International Sumut Open Marching Band Champianship 2017 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Drumline Battle เเละ Street Parade