ผลงานวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี

 

ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2543
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
5 พฤษภาคม 2543
งานวันฉัตรมงคล  ศาลาประชาคม จ.นนทบุรี
2
9 พฤษภาคม 2543
งานเปิดห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus Supercenter สาขาแจ้งวัฒนะ Tesco Lotus Supercenter สาขาแจ้งวัฒนะ
3
26 มิถุนายน 2543
งานรวมพลังมวลชน ปฏิญาณตนต้านภัยยาเสพติด ถวายในหลวง จากสำนักงานขนส่งไปศาลากลาง จ.นนทบุรี
4
14 กรกฎาคม 2543
งานหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา วัดสลักเหนือ
5
23 กรกฎาคม 2543
งานรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา งานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
6
12 สิงหาคม 2543
งานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ศาลาประชาคม จ.นนทบุรี
7
2 กันยายน 2543
งานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 22 กระทรวงสาธารณสุข
8
7 กันยายน 2543
งานเดินรณรงค์ต้านภัยโรคเอดส์ จ.นนทบุรี ท่าน้ำนนท์ - โรงเรียนเทศบาล 2
9
9 กันยายน 2543
งานเกษียณอายุราชการผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย หอประชุม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
10
21 ตุลาคม 2543

งานเฉลิมฉลองครบรอบ100 ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

สวนสมเด็จ ฯ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11
5 พฤศจิกายน 2543
งานแข่งขัน "สวนกุหลาบนนท์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" กระทรวงสาธารณสุข
12
15 พฤศจิกายน 2543
งานแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ
13
24-25 พฤศจิกายน 2543
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14
30 พฤศจิกายน2543

งานรับเสด็จสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า และอาคาร 100 ปี

มูลนิธิอนุเคาระห์คนพิการ  จ.นนทบุรี
15
23 ธันวาคม 2543
งานกีฬาสีภายใน บ.คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด สนามกีฬากองทัพบก กทม.
16
28 ธันวาคม 2543
งานพิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2543 สนามกีฬาศูนย์เมืองทองธานี
17
3 มกราคม 2544
งานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน จ.นนทบุรี สนามกีฬา จ.นนทบุรี 
18
10 มีนาคม 2544
งานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลฯ "มวก.นนทบุรี คัพ" ครั้งที่ 9 สนามกีฬา จ.นนทบุรี
19
21 มีนาคม 2544
งานพิธีเปิดป้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ อาคารกระทรวงยุติธรรม จ.นนทบุรี
20
5 เมษายน 2544
งานแห่พระบรมสารีริกธาตุ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ เมืองทองธานี 
21
13 พฤษภาคม 2544

งานพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมนิสิตเก่าภาควิชาบริหารการศึกษาร่วมกับ

ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี.เอส.โบว์ล เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (ชั้น7)
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2544
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
1 มิถุนายน 2544
งานพิธีประดับเลขหมายชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
9 มิถุนายน 2544
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 23  สนามฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
3
26 มิถุนายน 2544
งานตรวจเยี่ยมโรงเรียน (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผบ.ทบ.)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
29 มิถุนายน 2544
งานพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและเนตรนารี ประจำปี 2544 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
4 กรกฎาคม 2544
งานแห่เทียนจำนำพรรษา วัดผาสุก มณีจักร
6
18 กรกฎาคม 2544
งานถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชานุสาวรีย์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
7
16 สิงหาคม 2544
งานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เขตการศึกษา 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
8
18 สิงหาคม 2544
งานพิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี อาคาร 5
9
15 ตุลาคม 2544
งานพิธีวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
26 ตุลาคม 2544
งานสดุดีผลงานโรตารีในประเทศไทยและงานเลี้ยงรับรองประธานโรตารีสากล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
11
1 พฤศจิกายน 2544
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครังที่ 6 สนามศุภชลาศัย
12
13 พฤศจิกายน2544
งานเปิดกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.เอชียอาคเนย์
13
1 ธันวาคม 2544
งานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ท่าวาสุกรี
14
4 ธันวาคม 2544
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
5 ธันวาคม 2544
งานวันพ่อแห่งชาติ ศาลากลาง จ.นนทบุรี
16
12 ธันวาคม 2544
งานถ่ายทำรายการโทรทัศน์ช่อง 7 สี  "โลกสีขาว"  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17
15 ธันวาคม 2544
งานพิธีเปิดชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
18
21 ธันวาคม 2544
งานแข่งขันวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน(ร.9) ระดับประเทศ จัดโดย บ.สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6 สนามศุภชลาศัย
19
28 ธันวาคม 2544
งานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2544 สนามฟุตบอล รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
20
3 มกราคม 2545
งานแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียนกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544 โรงยิม รร. ส.ก.น.
21

11-12มกราคม2545

งานแข่งขันวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน(ร.9)ระดับประเทศ (ก) จัดโดยกรมพลศึกษา ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด ครั้งที่ 21 สนามศุภชลาศัย
22
23 มกราคม 2545
งานแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2545 สนามกีฬา จ. นนทบุรี
23
6 กุมภาพันธ์ 2545
งานพิธีเปิดกีฬาไทยต้านภัยสิ่งเสพติดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 สนามกีฬา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
24
17 กุมภาพันธ์ 2545
งานเปิดกีฬา "ไทยแลนด์โปรวิลเซียนฟุตบอลลีก" ครั้งที่ 3 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
25
8 มีนาคม 2545
งานพิธีเปิดอาคารอนุบาล รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี
26
16 มีนาคม 2545
งานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "มวก.นนทบุรี คัพ" สนามกีฬา จ.นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2545
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
5 มิถุนายน 2545
งานพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ รับเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โรงพยาบาลโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
2
24 มิถุนายน 2545
งานพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงหล่อของส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

3
28 มิถุนายน 2545
งานพิธีประดับเลขหมายชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
30 กรกฎาคม 2545

งานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมลีดส์ ยูไนเต็ด

พบกับทีมกรุงเทพฯ 11 (ถ่ายทอดสดช่อง7)

สนามราชมังคลากีฬาสถาน
5
12 สิงหาคม 2545
งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี
6
29 สิงหาคม 2545
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 7  สนามศุภชลาศัย
7
4 กันยายน 2545
งานพิธีอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

โรงหล่อของส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร

จ.นครปฐม

8
14 กันยายน 2545

งานมุฑิตาจิต แด่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการของสมาคมผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2545

หอประชุมสิรินธราลัย รร.ส.ก.น. 
9
27 กันยายน 2545
งานเกษียณอายุราชการ จ.นนทบุรี ประจำปี 2545 หอประชุมสิรินธราลัย รร.ส.ก.น.
10
30 กันยายน 2545
งานมุฑิตาจิตแด่ท่านผู้อำนวยการสุโข วุทฒิโชติ และอาจารย์สุคนธ์ เสกเมธี  หอประชุมสิรินธราลัย รร.ส.ก.น. 
11
30 ตุลาคม 2545
งานพิธีเปิดการแข่งขัน "Quick Junior Footsal Thailand Championship" M.C.C. Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
12
1 พฤศจิกายน2545
งานกฐินพระราชทาน วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี
13
25พฤศจิกายน2545
งานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
3 ธันวาคม 2545
งานพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
4 ธันวาคม 2545
งานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  วัดกลางเกร็ด
16
5 ธันวาคม 2545
งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง จ.นนทบุรี
17
8 ธันวาคม 2545
งานพิธีมอบเข็มระดับเพชร บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
18
9 ธันวาคม 2545
งานต้อนรับท่านผู้อำนวยการอุทัย รัตนพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
19
27 ธันวาคม 2545
งานพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในสวนนนท์เกมส์ ครั้งที่ 24 สนามฟุตบอล รร. ส.ก.น.
20
24 มกราคม 2546

งานรวมใจภักดิ์เทิดพระเกียรติ 48 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

21
14 กุมภาพันธ์ 2546
งานพิธีเปิด "สวนนนท์ปริทรรศน์ 45" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
22
14 มีนาคม 2546
งานพิธีเปิด "กินดี อยู่ดี ที่เมืองนนท์" บริเวณสะพานพระราม 5 จ.นนทบุรี
23
6 เมษายน 2546
งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ศาลาประชาคม จ.นนทบุรี
24
8 เมษายน 2546
งานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน" มวก. นนทบุรีคัพ" สนามกีฬา จ.นนทบุรี
25
8 พฤษภาคม 2546
งานพิธีเปิดอนุสาวรีย์คุณหญิงสมานใจ ดำรงเพทยาคุณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
26
10 พฤศภาคม2546
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์-โรงงานสีขาวประจำปี2546 ครั้งที่1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2546
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
10 มิถุนายน 2546

งานพิธีเปิดวันประมงน้อมเกล้าฯครั้งที่ 15 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

2
11 สิงหาคม 2546
งานวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
1 กันยายน 2546
งานพิธีครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
4
5 กันยายน 2546
งานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
12 ตุลาคม 2546
งานพิธีวางศิลาฤกษ์  โรงพยาบาลกรุงไทย บริเวณ ถ.ติวานนท์
6
25 พฤศจิกายน2546
งานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์  ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
3 ธันวาคม 2546
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
4 ธันวาคม 2546
งานพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จ นนทบุรี ศาลาประชาคม  จ.นนทบุรี
9
5 ธันวาคม 2546
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง จ.นนทบุรี
10
9 ธันวาคม 2546
งานพิธีเปิดกีฬาสี  ส.ก.น.  ประจำปีการศึกษา  2546 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
24 ธันวาคม 2546
งานพิธีเปิดกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2546

สถาบันโรคทรวงอก

 

12
9 มกราคม 2546

งานประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน (ร.9) 

จัดโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับธนาคารทหารไทย
(รอบคัดเลือก)

สนามศุภชลาสัย
13
10 มกราคม 2546

งานประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน (ร.9) 

จัดโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย (จำกัด)
(รอบชิงชนะเลิศ)

สนามศุภชลาสัย
14
15 มกราคม 2546
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ 47 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
30 มกราคม 2546

งานประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน (ร.9) 

จัดโดย บ.สยามดนตียามาฮ่า จำกัด ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 

สนามศุภชลาสัย
16
7 กุมภาพันธ์ 2546
งานอบรมปฏิบัติการ Drum line Road Show 2004 หอประชุมสิรินธราลัย รร. ส.ก.น.
17
30 มีนาคม 2547
งานราตรีสวนกุหลาบนนท์  "47" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
8 เมษายน 2547
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "มวก. นนทบุรีคัพ" ครั้งที่ 12 สนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี
19
 1 พฤษภาคม 2547
งานพิธีเปิดสโมสรโครงการ "มณีรินทร์ เลค & พาร์ค ติวานนท์ - วงแหวน" มณีรินทร์ เลค & พาร์ค 
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2547
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
8 สิงหาคม 2547
งานพิธีเปิดวันสุขภาพครอบครัวเครือข่าย รร. ส.ก.น.  สนามฟุตบอล รร. ส.ก.น.
2
11 สิงหาคม 2547
งานวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
12 สิงหาคม 2547
งานพิธีเปิดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ ศาลากลาง จ.นนทบุรี
4
3 กันยายน 2547
งานแสดงความยินดีนักกีฬาโอลิมปิก ซอยสุขุมวิท 24 กทม.
5
10 กันยายน 2547
งานพิธีเปิดกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6
14 กันยายน 2547
งานพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
17 กันยายน 2547
งานแสดงความยินดีนักกีฬาโอลิมปิก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
30 กันยายน 2547
งานพิธีมุทิตาจิตคารวะ ผอ.อุทัย รัตนพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
1 ตุลาคม 2547

งานพิธีรับ - ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ทรงเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติ  
"มหกรรมสุขภาพถวายไท้ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ"

อาคารอิมแพ็คคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เมืองทองธานี

10
8 ตุลาคม 2547
งานพิธีต้อนรับ ผอ.สุทธิศักดิ์  เฟื่องเกษม หอประชุมสิรินธราลัย รร. ส.ก.น.
11
 23 คุลาคม 2547
งานพิธิวางพวงมาลา ร.5   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
4 พฤจิกายน 2547
งานพิธิเปิดการแข่งขันกีฬฟุตบอลสัมพันธ์สวนนนท์ไทย  สนามฟุตบอล รร. ส.ก.น.
13
18 พฤศจิกายน2547
งานพิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต2ครั้งที่1 โรงยิม รร. ส.ก.น.
14
25พฤศจิกายน2547
งานพิธีถวายราชสดุดี พระบรมรูป ร.6 ประจำปี 2547 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
29 พฤจิกายน 2547
งานพิธีปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต2ครั้งที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
16
2 ธันวาคม 2547
งานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เทิดพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
ต่อต้านยาเสพติด 
สนามกีฬา จ.นนทบุรี
17
3 ธันวาคม 2547
งานพีธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช มหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
17 ธันวาคม 2547
งานพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
19
18 ธันวาคม 2547
งานพิธีเปิดกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2547 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
20
8 กุมภาพันธ์ 2548
งานผลิตภาพยนตร์โฆษณา " ระบบโทรศัพท์ DTAC "  สนามกีฬา ม.  ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
21
11 กุมภาพันธ์ 2548
งานพีธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี  ครั้งที่ 26 สนามฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข
22
23 กุมภาพันธ์ 2548
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธุ์ ครั้งที่ 2  สนามกีฬากลาง ม. ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
23
16 กุมภาพันธ์ 2548
งานเปิดตัวสินค้า DTAC อาคารชัย ( ตึกของ DTAC) ถ.วิภาวดี - รังสิต
24
30 มกราคม 2548
งานราตรีกุหลาบนนท์ " 48 "  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
25
1 เมษายน 2548
งานมหกรรมการศึกษา จ. นนทบุรี โรงเรียนชลประทานวิทยา
26
 29 เมษายน 2548

งานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็กจพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร "มวก. นนทบุรี คัพ" ครั้งที่ 13

สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2548
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
1 มิถุนายน 2548
งานพิธีเปิดห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขารังสิต - นครนายก ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขารังสิต - นครนายก
2
24 มิถุนายน 2548 
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันประสูติ
ิพระโอรสในพระสมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ                             
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
3
23 กรกฎาคม2548

งานรับ-ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ 
เสด็จเป็นองค์ประธานการแข่งขัน

To Be Number One Cleerleader Thailand Championship 2005

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
4
 11 สิงหาคม 2548
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
12 สิงหาคม 2548
งานเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ"  ศาลากลาง จ.นนทบุรี
6
19 สิงหาคม 2548
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ม.วไลยอลงกรณ์เกมส์ ครั้งที่ 2 สนามกีฬา ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
7
20 สิงหาคม 2548
งานสิงหาพาแม่เที่ยว วันเดียวกลับ อุทยานกาญจนาเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี
8
27 สิงหาคม 2548
งานมหกรรมลดค่าครองชีพ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
9
4 กันยายน 2548     
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ท้องถิ่นนนท์ ครั้งที่ 3 สนามกีฬา  จ.นนทบุรี
10
23 ตุลาคม 2548
งานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ร.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
21 พฤศจิกายน2548
งานผลิตภาพยนตร์โฆษณาห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส  ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาพระราม4
12
25 พฤศจิกายน2548
งานพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13
1 ธันวาคม 2548
งานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ( รัชกาลที่ 9 ) ศาลาประชาคม  จ.นนทบุร
14
2ธันวาคม 2548
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
5 ธันวาคม 2548
งานเดินเทิดพระเกียรติ ( รัชกาลที่ 9 ) เคหะชุมชนนนทบุรี
16
9 ธันวาคม 2548
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 สนามศุภชลาศัย
17
30 ธันวาคม 2548
งานกีฬาภายในรร.ส.ก.น.ครั้งที่27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
13 มกราคม 2549 
งานสวนนนท์ปริทรรศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ50พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
19
1 กุมภาพันธ์ 2549
งานเปิดการแข่งขันกิฬา ม.ราชภัฏเขตภูมิศาตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 18 สนาม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
20
5 มีนาคม 2549
งานเปิดการแข่งขัน"กีฬาเทศบาลและ อ.บ.จ.สัมพันธ์ จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 7 ณ สนามกิฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
21
28 มีนาคม 2549  
งานเปิดร.พ.กรุงไทย และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา ฯ โรงพยาบาล กรุงไทย
22
30 มีนาคม 2549 
งานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
23
3 พฤษภาคม 2549
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มวก. นนทบุรีคัพ ครั้งที่ 14 สนามกีฬา จ. นนทบุรี
24
15 พฤษภาคม2549  
งานปฐมนิเทศนักเรียน รร. ส.ก.น. ชั้น ม. 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2549
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
 8 มิถุนายน 2549  
งานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
9 มิถุนายน 2549
งานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ถนนภูมิเวท ปากเกร็ด
3
25 มิถุนายน 2549
งานสานสัมพันธ์เตรือข่ายเทอดพระเกียรติ(ร.9)ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี หอประชุม รร.ส.ก.น.
4
27 มิถุนายน 2549
งานหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
11 สิงหาคม 2549
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
30 สิงหาคม 2549
งานสมัชชาเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวาลี ฯ
เสด็จเป็นประองค์ประธาน
อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์9
7
5 ตุลาคม 2549
งานประชุมสมัชชานานาชาติแห่งประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
เสด็จเป็นองค์ประธาน 
อิมแพคเมืองทองธานี 
8
23 ตุลาคม 2549
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
26 พฤศจิกายน2549
งานพิธีเปิดลูกเสือ - เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
10
29 พฤศจิกายน2549
งานพิธีปิดลูกเสือ - เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
11
30 พฤศจิกายน2549
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
1 ธันวาคม 2549
งาน 60 ปี ครองราช สวนกุหลาบรวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ สนามกีฬากองทัพบก
13
15 ธันวาคม 2549
งานกีฬาสีโรงเรียนส.ก.น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
12 มกราคม 2550
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
24 มกราคม 2550
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด " สระบุรีเกมส์ " สนามกีฬา จ.สระบุรี
16
10 มีนาคม 2550
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณะสุขสามัคคี ครั้งที่21 สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข
17
5 พฤษภาคม 2550
งานพิธีฉัตรมงคล ศาลาประชาคม  จ.นนทบุรี
18
11 พฤษภาคม 2550

งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

ธรรมสมโภชถวายพระพรหมมงคลวจารย์(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2550
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
26 พฤษภาคม 2550
งานพิธีเปิดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โรงยิม รร.ส.ก.น.
2
15 มิถุนายน 2550
งานพิธีเปิดค่ายเยาวชนไทย - สิงคโปร์ 2007 หอประชุมสิรินธราลัย รร.ส.ก.น.
3
26 กรกฏาคม 2550
งานพิธีหล่อเทียนพรรษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
27 กรกฏาคม 2550
งานพิธีถวายเทียนพรรษา วัดผาสุกมณีจักร
5
28 กรกฏาคม 2550
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สิงห์เกมส์ ครั้งที่ 3  สนามกีฬาธูปะเตมีย์
6
10 สิงหาคม 2550
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
10 สิงหาคม 2550
งาน รวมพลัง เพื่อ แม่สวนนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
17 สิงหาคม 2550
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
23 สิงหาคม 2550
งานพิธีเปิดการแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล โรงยิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
27 สิงหาคม 2550
งานพิธีต้อนรับเรือห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา ท่าเทียบเรือท่าน้ำนนท์
11
30 สิงหาคม 2550
งานมหกรรมเพลงภาษาไทย หอประชุมสิรินธราลัย รร.ส.ก.น.
12
31 สิงหาคม 2550
งานกิจกรรมถนนคนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13
23 ตุลาคม 2550
งานพิธีกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา ร.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
15 พฤศจิกายน2550
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน สวนรถไฟ ถนนวิภาวดีรังสิต
15
23 พฤศจิกายน2550
งานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน สวนรถไฟ ถนนวิภาวดีรังสิต
16
3 ธันวาคม 2550
งานวันพ่อแห่งชาติ   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17
16 ธันวาคม 2550
งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก
18
17 ธันวาคม 2550
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 สนามศุภชลาศัย
19
17 ธันวาคม 2550
งานพิธีเปิดโครงการTo Be Number One รณรงค์เลิกยาเสพติด อาคารคอนเวนชั่น อิมแพคเมืองทองธานี
20
21 ธันวาคม 2550
งานกีฬาสี รร.ส.ก.น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
21
28 ธันวาคม 2550
งานกิจกรรมการสัมมนาภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
22
11 มกราคม 2551
งานสวนนนท์ปริทรรศน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มาหาราชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
23
26 มกราคม 2551
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงประจำปี2007 บ. ยูนิ - ชาร์ม สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2551
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
10 มิถุนายน 2551
งานพิธีหล่อเทียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
24 มิถุนายน 2551
งานประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครั้งที่ 91 สนามกีฬาจุฬาฯ - สนามกีฬาแห่งชาติ
3
26 มิถุนายน 2551
งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
4 กรกฏาคม 2551
งานแห่เทียนพรรษา วัดสลักเหนือ
5
8 สิงหาคม 2551
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
12 กันยายน 2551
งานวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
23 ตุลาคม 2551
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
21 พฤศจิกายน2551
งานพิธีเปิด - ปิด สวนนนท์เกมส์ 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
25 พฤศจิกายน2551
งานวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
30 พฤศจิกายน2551
งานจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี บริเวณมณฑลพิธีกลางสะพานพระนั่งเกล้า (ใหม่)
11
4 ธันวาคม 2551
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
26 ธันวาคม 2551
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
สนามศุภชลาศัย
13
15 มกราคม 2552
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
25 มีนาคม 2552
งานวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ Uneseo - Ajuid โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
26 มีนาคม 2552
งานเสริมสร้างความสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชันย์ ศาลากลาง จ.นนทบุรี
16
15 พฤษภาคม 2552
งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2552
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
11 มิถุนายน 2552
งานวิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
15 มิถุนายน 2552
งานพิธีหล่อเทียนพรรษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
25 มิถุนายน 2552
งานแห่เทียนพรรษา วัดสลักเหนือ
4
15 กรกฎาคม 2552
งานแถลงข่าว " Harlem Globe Trottere 2009 "  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
5
7 สิงหาคม 2552
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
18 สิงหาคม 2552
งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
2 กันยายน 2552
งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สพฐ. สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
8
11 กันยายน 2552
งานสัปดาห์นิยมไทย รักประเทศไทย เยาวชนนิยมไทย บริเวณสวนอัมพร
9
18 กันยายน 2552
งานทอดกฐินสามัคคี วัดเชิงเลน
10
23 ตุลาคม 2552
งานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ร.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
20 พฤศจิกายน 2552
งานพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน "สวนนนท์เกมส์ 52" ครั้งที่ 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
25 พฤศจิกายน 2552
งานพิธีถวายราชสดุดี ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13
4 ธันวาคม 2552
งานวันพ่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
5 ธันวาคม 2552
งานเดินเทิิดพระเกียรติ ร.9 รร. ส.ก.น. - ท่าน้ำปากเกร็ด
15
24-25 ธันวาคม 2552
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 สนามกีฬา จ.นครสวรรค์
16
13 มกราคม 2553
งานต้อนรับท่าน ผ.อ.ปรเมษฐ์ โมลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17
15 มกราคม 2553
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
14 กุมภาพันธ์ 2553
งานแข่งขันโบร์ลิ่งการกุศล SF strike Bowl เดอะมอลงามวงศ์วาน
19
6 พฤษภาคม 2553
งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2553
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
22 พฤษภาคม 2553
งานมุทิตาจิต ผอ.สุโข วุฑฒิโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
10 มิถุนายน 2553
งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
18 มิถุนายน 2553
งานรับรัฐมนตรีกระทรงการศึกษาธิการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
28 มิถุนายน 2553
งานฉลองรับพระราชทานปริญญาบัตร ท่าน ผอ.ปรเมษฐ์ โมลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
29 มิถุนายน 2553
งานพิธีสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
7 กรกฎาคม 2553
งานคล้ายวันสภาปนา สพฐ. ครบรอบ7ปี กระทรวงการศึกษาธิการ
7
22 กรกฎาคม 2553
งานแห่เทียนพรรษา วันผาสุกมณีจักร
8
11 สิงหาคม 2553
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
23 ตุลาคม 2553
งานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ร.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
14 พฤศจิกายน 2553
งานกฐินพระราชทาน วัดเชิงเลน
11
19 พฤศจิกายน 2553
งานพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน " สวนนนท์เกมส์ " ครั้งที่ 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
25 พฤศจิกายน 2553
งานพิธีถวายราชสดุดี ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13
3 ธันวาคม 2553
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
4 ธันวาคม 2553
งานเดินเทิดพระเกียรติิ ร.9 รร.ส.ก.น. - ท่าน้ำปากเกร็ด
15
16 ธันวาคม 2553
งานพิธีเปิิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน จ.นนทบุรี สนามกีฬากลาง จ.นนทบุรี
16
22 ธันวาึคม 2553
งานพีธีเปิดการแข่งขันกีฬา " ภาคีนิติสัมพันธ์ " ครั้งที่11 ของสมาชิกวุฒิสภา สนามศุภชลาศัย
17
29 ธันวาคม 2553
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
18
31 มกราคม 2554
งานสวนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
19
30 มีนาคม 2554
งาน33ปี ราตรีกุหลาบนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
20
10 พฤษภาคม 2554 งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2554
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
31 พฤษภาคม 2554
งานวันงดสูบบุหรี่โลก

รร.ส.ก.น. -ห้าแยกปากเกร็ด

2
16 มิถุนายน 2554
งานพีธีไหว้ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
28 มิถุนายน 2554
งานหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
29 มิถุนายน 2554
งานทบทวนคำปฏิญาณ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
6 กรกฎาคม 2554
งานประเมินคุณภาพวิชาการภายนอกรอบสาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
12 กรกฎาคม 2554
งานแห่เทียนพรรษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช-วัดผาสุกมณีจักร
7
11 สิงหาคม 2554
งานวันแม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
18 สิงหาคม 2554
งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
4 กันยายน 2554
งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
10
8 กันยายน 2554
งานเวทีคนเก่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
16 กันยายน 2554
งานวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
23 ตุลาคม 2554
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13
5 ธันวาคม 2554
งานวันพ่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
19 ธันวาคม 2554
งานพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน " สวนนนท์เกมส์ " ครั้งที่ 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
21 มกราคม 2555
งานสวนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
16
23 กุมภาพันธ์ 2555
งานรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ วัดยานนาวา เขตสาทร
17
26 กุมภาพันธ์ 2555
งานแข่งขันโบ์์ลิ่งการกุศล เอสพานาด แคราย
18
3 มีนาคม 2555
งานครบรอบ 19 ปี รร.ส.ก.ร. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
19
27 มีนาคม 2555
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 16 สนามศุภชลาศัย
20
30 มีนาคม 2555
งาน 34 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
21
2 เมษายน 2555
งานเลี้ยงขอบคุณงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
22
15 พฤษภาคม 2555
งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2555
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
11 มิถุนายน 2555
งานประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
25 มิถุนายน 2555
งานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
28 มิถุนายน 2555
งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
29 มิถุนายน 2555
งานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
7 กรกฎาคม 2555
งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วัดปรมัยยิกาวาส จ.นนทบุรี
6
11 กรกฎาคม 2555
งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
16 กรกฎาคม 2555
งานเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สนามกีฬา SCG สเตเดียม เมืองทองธานี
8
31 กรกฎาคม 2555
งานแห่เทียนพรรษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช-วัดผาสุกมณีจักร
9
10 สิงหาคม 2555
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
18 กันยายน 2555
พิธีเปิดโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% เทิดไท้องค์ราชัน เอสพลานาด แคราย
11
20 กันยายน 2555
งานวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
13 ตุลาคม 2555
งานวันรวมน้ำใจเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13
23 ตุลาคม 2555
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
16 พฤศจิกายน 2555
งานรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาเซียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
23 พฤศจิกายน 2555
งานกีฬาสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
16
26 พฤศจิกายน 2555
งานพิธีถวายราชสดุดี ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17
4 ธันวาคม 2555
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
23 ธันวาคม 2555
งานประกวดวงโยธวาทิตประเภทนั่งบรรเลง จ.นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
19
27 ธันวาคม 2555
  สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
20
15 มกราคม 2555
งานวันครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
21
18 มกราคม 2556
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
22
19 มกราคม 2556
งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
23
28 มกราคม 2556
งานประเมินสวนกุหลาบศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
24
11 กุมภาพันธ์ 2556
งานกุหลาบอำลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
25
18 กุมภาพันธ์ 2556
งานประเมินสวนกุหลาบศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
26
30 มีนาคม 2556
งาน 35 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
27
15 พฤษภาคม 2556
งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2556
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
12 มิถุนายน 2556
งานต้อนรับผอ.ดร.สุนีย์  สอนตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
20 มิถุนายน 2556
งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
28 มิถุนายน 2556
งานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
16 กรกฏาคม 2556
งานประเมินเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
9 สิงหาคม 2556
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
6 กันยายน 2556
งานโครงการ To be Number One "คนนนท์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ศาลากลาง จ.นนทบุรี
7
23 ตุลาคม 2556
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
15 พฤศจิกายน 2556
งานกีฬาสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
25 พฤศจิกายน 2556
งานพิธีถวายราชสดุดีร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
4 ธันวาคม 2556
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
5 ธันวาคม 2556
งานเฉลิมพระเกียรติร.9 ศาลากลาง จ.นนทบุรี
12
10 ธันวาคม 2556
งานพิธีเปิดชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
13
13 ธันวาคม 2556
งานพิธีปิดชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
14
18 ธันวาคม 2556
งานพิธ๊เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน จ.นนทบุรี สนามกีฬา จ.นนทบุรี
15
27 ธันวาคม 2556
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
16
31 มกราคม 2557
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17
28 มีนาคม 2557
งานพิธีเปิดกีฬาการแข่งขัน "คุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษา นนทบุรี" ครั้งที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
31 มีนาคม 2557
งาน 36 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
19
7 พฤษภาคม 2557
งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2557
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
19 มิถุนายน 2557
งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
30 มิถุนายน 2557
งานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
30 มิถุนายน 2557
งานคอนเสิร์ตการกุศลเครือข่ายผู้ปกครอง อาคารวิทยทัศน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
4
8 สิงหาคม 2557
งานวันแม่แห่งชาติิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
22 สิงหาคม 2557
งานประกวดวงดรัมไลน์ประเภท Stand Still Play Division รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (รอบคัดเลือก) อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
6
24 สิงหาคม 2557
งานประกวดวงดรัมไลน์ประเภท Stand Still Play Division รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (รอบชนะเลิศ) อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
7
18 กันยายน 2557
งานวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
23 ตุลาคม 2557
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
14 พฤศจิกายน 2557
งานต้อนรับผอ.ดร.วิทยา ศรีชมภู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
25 พฤศจิกายน 2557
งานพิธีถวายราชสดุดี ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
28 พฤศจิกายน 2557
งานกีฬาสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
4 ธันวาคม 2557
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13
11 ธันวาคม 2557
งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
14
24 ธันวาคม 2557
งานกรีฑานักเรียน จ.นนทบุรี สนามกีฬากลาง จ.นนทบุีรี
15
25 ธันวาคม 2557
งานเดินพาเหรดวันคริสมาส ห้างสรรพสินค้า The Walk
16
29 ธันวาคม 2557
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
17
15 มกราคม 2558
งานวันครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
27 มกราคม 2558
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - แคราย
19
16 กุมภาพันธ์ 2558
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
20
20 กุมภาพันธ์ 2558
งานประเกียรติคุณ และมอบรางวัลเกียรติยศ "เพชรสวนนนท์" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
21
30 มีนาคม 2558
งาน 37 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
22
2 พฤษภาคม 2558
งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2558
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
13 มิถุนายน 2558
งานวงโยธวาทิตธนาคารโรงเรียนจัดโดย ธนาคารออมสิน สนามกีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี
2
1 กรกฎาคม 2558
งานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
11 สิงหาคม 2558
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
21 สิงหาคม 2558
งานประกวดวงดรัมไลน์ประเภท Basic Division รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (รอบคัดเลือก) อาคารชาญชัยอะเคเดี้ยม ม.กรุงเทพธนบุรี
5
23 สิงหาคม 2558
งานประกวดวงดรัมไลน์ประเภท Basic Division รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (รอบชิงชนะเลิศ) อาคารชาญชัยอะเคเดี้ยม ม.กรุงเทพธนบุรี
6
23 ตุลาคม 2558
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
13 พฤศจิกายน 2558
งานกีฬาสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
25 พฤศจิกายน 2558
งานพิธีถวายราชสดุดี ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
4 ธันวาคม 2558
งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
8 ธันวาคม 2558
งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
11
9 ธันวาคม 2558
งานวันต่อต้านคอรับชั่นสากล ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
12
12 ธันวาคม 2558
งาน Meet and Greet Love Sick the Series ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
13
23 ธันวาคม 2558
งานวันคริสต์มาสให้ด้วยรัก ครั้งที่ 2 ลานอเนกประสงค์ โครงการเปาอินทร์ ซ.5
14
29 ธันวาคม 2558
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
15
13 มกราคม 2559
งานวันครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
16
15 มกราคม 2559
งานกรีฑานักเรียน จ.นนทบุรี สนามกีฬา จ.นนทบุรี
17
16 กุมภาพันธ์ 2559
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
23 กุมภาพันธ์ 2559
งานประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลเกียรติยศ "เพชรสวนนนท์" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
19
30 มีนาคม 2559
งาน 38 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
20
10 พฤษภาคม 2559
งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2559
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
9 มิถุนายน 2559
งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
1 กรกฎาคม 2559
งานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
23 กรกฏาคม 2559
งานเปิดการเเข่งขันบาสเกตบอล 3 คน สบฐ.-ไทยพีบีเอส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
9 สิงหาคม 2559
งานรับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักงาน ป.ป.ช.
5
11 สิงหาคม 2559
งานวันเเม่เเห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
12 สิงหาคม 2559
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
7
17 สิงหาคม 2559
งานเปิดการเเข่งขันกีฬาภายใน บมจ. กสท. โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ บมจ. กสท. โทรคมนาคม
8
26 สิงหาคม 2559
งานประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ(รอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
9
28 สิงหาคม 2559
งานประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ(รอบชิงชนะเลิศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10
4 กันยายน 2559
งานพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน สพฐ.-ไทยพีบีเอส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต
11
23 ตุลาคม 2559
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
18 พฤศจิกายน 2559
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ิ ครั้งที่ 66 ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
13
22 พฤศจิกายน 2559
งานรวมพลังเเห่งความภักดี ร.9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
25 พฤศจิกายน 2559
งานวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
15
1 ธันวาคม 2559
งานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ครบ 50 วัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
16
18 ธันวาคม 2559
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางเเละภาคตะวันออกติ ครั้งที่ 66 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ.จันทบุรี
17
15 มกราคม 2560
งานมหกรรม "ร้อยดวงใจวงโยธวาทิตไทย" น้อมสำนึกในพระมหากรูณาธิคุณ ร.9 สนามศุภชลาศัย
18
17 มกราคม 2560
งานวันครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
19
27 มกราคม 2560
งานพิธีเเสดงความอาลัย "ก้าวธรรม ทำตามพ่อ" เเห่งการสวรรคตครบ 107 วัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
20
29 มกราคม 2560
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

21
14 กันยายน 2560
งานสวนนนท์ปริทรรศน์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

22
19 มีนาคม 2560
งานเดิน - วิ่ง สภาวัฒนธรรม กทม. มินิมาราธอน

กระทรวงสาธารณสุข

23
3 พฤษภาคม 2560
งานปฐมนิเทศ ชั้นม.1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร

ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
8 มิถุนายน 2560
งานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
29 มิถุนายน 2560
งานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
2 - 8 สิงหาคม 2560
งานประกวดรายการ 2017 International Sumut Open Marching Band Championship ประเภท Drumline Battle เเละประเภท Street Parade เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย
4
10 สิงหาคม 2560
งานวันเเม่เเห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
18 สิงหาคม 2560
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เเห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
19 กันยายน 2560
งานวันเยาวชนเเห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
23 ตุลาคม 2560
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
26 ตุลาคม 2560
งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
9
13 พฤศจิกายน 2560
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
10
17 พฤศจิกายน 2560
งานกีฬาสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
5 มกราคม 2561
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรง จ.ปราจีนบุรี
12
10 มกราคม 2561
งานพิธีเปิดการเเข่งขันกรีฑานักเรียน อบจ. จ.นนทบุรี สนามกีฬา จ.นนทบุรี
13
12 มกราคม 2561
งานพิธีเปิด-ปิด การเเข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธุ์ ครั้งที่ 21 สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
14
11 กุมภาพันธ์ 2561
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
15
14 กุมภาพันธ์ 2561
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
16
15 กุมภาพันธ์ 2561
งานวันเกียรติยศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17
30 มีนาคม 2561
งาน 40 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18
31 มีนาคม 2561
งานพิธีเปิดการเเข่งขัน มหกรรมกีฬา สวปอ.มส. ปี2561 อาคารกีฬาเวสน ์2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินเเดง
19
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
งานประกวดรายการ 2018 Shanghai Spring International Music Festival เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2561
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
22 พฤษภาคม 2561
งานแถลงผลงานทางวิชาการ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.
2
2 มิถุนายน 2561
งานพิธีเปิดการแข่งขัน ปรม.เกมส์ 2018 "กีฬาสัมพันธ์ สร้างพลังสามัคคี"  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
28 กรกฎาคม 2561
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
11 - 16 กรกฎาคม 2561
งานประกวดรายการ 2018 World Guard/Indoor Taiwan ประเภท Winds Scholastic Open และประเภท Percussion Scholastic open เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน
5
26 กรกฎาคม2561
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
10 สิงหาคม 2561
งานวันเเม่เเห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
17 สิงหาคม 2561
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เเห่งชาติ เเละงานเเข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงเเชมป์เเห่งประเทศไทย ครั้งที่3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
4-5 พฤศจิกายน 2561
งาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดกู้ จ.นนทบุรี
9
16 พฤศจิกายน 2561
งานกีฬาสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
22 พฤศจิกายน 2561
วันคล้ายวันสวรรคต ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
3 ธันวาคม 2561
งานวันพ่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
11 ธันวาคม 2561
งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
13
11 มกราคม 2562
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
14
15 มกราคม 2562
งานกรีฑายุวชน เยาวชน จ.นนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์" สนามกีฬา Nonthaburi Stadium
15
14 กุมภาพันธ์ 2562
งานสวนนนท์ปริทรรศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
16
14 กุมภาพันธ์ 2562
งานวันเกียรติยศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
17
8-9 เมษายน 2562
งานจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี
18
2 พฤษภาคม 2562
งานปฐมนิเทศชั้น ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2562
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
31 พฤษภาคม 2562
งานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินี ร.10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
13 มิถุนายน 2562
งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
27 มิถุนายน 2562
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
4 กรกฎาคม 2562
งานประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
26 กรกฎาคม 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
9 สิงหาคม 2562
งานวันแม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
16 สิงหาคม 2562
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
18 - 24กันยายน 2562

งานแสดงโชว์วงโยธวาทิตระดับนานาชาติรายการ 2019Yeosu Marching Festival

 

ประเทศ เกาหลีใต้
9
23 ตุลาคม 2562
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
15 พฤศจิกายน 2562
งานกีฬาสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
25 พฤศจิกายน 2562
งานวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12
4 ธันวาคม 2562
งานวันพ่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
13
26 ธันวาคม 2562
งานวันศรัทธาผาสุก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
15 มกราคม 2563
งานกรีฑายุวชน - เยาวชน จ.นนทบุรี สนามกีฬา จ.นนทบุรี
15
30 มกราคม 2563
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่23 สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2563
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
24 กรกฏาคม 2563
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
11 สิงหาคม 2563
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
19 สิงหาคม 2563
งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
29 สิงหาคม 2563
งานเปิดกีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษา นนทบุรี ครั้งที่ 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
23 ตุลาคม 2563
งานวันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
2 มิถุนายน 2565
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร.10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
23 มิถุนายน 2565
งานวันไหว้ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
29 มิถุนายน 2565
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4
26 กรกฎาคม 2565
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
11 สิงหาคม 2565
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
17 สิงหาคม 2565
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
26 ตุลาคม 2565
งานหอมกลิ่นกุหลาบ

โรงเรียนนวมินทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย

สมุทรปราการ

8
9 พฤศจิกายน 2565
งานศพอดีตรองผบ.ตร.พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

9
11 พฤศจิกายน 2565
งานกีฬาสีภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

10
2 ธันวาคม 2565
งานวันพ่อเเห่งชาติ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

11
3 ธันวาคม 2565
งานบทเพลงพระราชา

ศูนย์การค้า เดอะไนท์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

12
5 ธันวาคม 2565
งานมหาทานผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 30 ปี วัดพระบาทน้ำพุ

สนามศุภชลาศัย

13
20 ธันวาคม 2565
งานพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย จ.นนทบุรี

14
20 มกราคม 2566
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

15
10 กุมภาพันธ์ 2566
งานกรีฑายุวชน เยาวชน จ.นนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์"

สนามกีฬา จ.นนทบุรี

16
17 มีนาคม 2566
งานเปิดกีฬาคุรุสัมพันธ์ จ.นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

17
22 เมษายน 2566
งานเปิดกีฬาโรตารีสากล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

18
1 พฤษภาคม 2566
งานปฐมนิเทศชั้น ม.1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

19
9 พฤษภาคม 2566
งานหอมกลิ่นกุหลาบ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2566
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
15 มิถุนายน 2566
งานไหว้ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
28 มิถุนายน 256
งานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3
10 กรกฎาคม 2566
งานรับ - ส่งเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
4
9 สิงหาคม 2566
งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
5
18 สิงหาคม 2566
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6
12 กันยายน 2566
งานมุทิตาจิตผอ. & ครูเกษียณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7
16-18 ตุลาคม 2566
งานค่ายกรีฑา 11 สวน ฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8
22 พฤศจิกายน 2566
งานคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9
28 พฤศจิกายน 2566
งานกีฬาสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
10
23 ธันวาคม 2566
งาน SKN BAND FAMILY CONCERT NO.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11
19 มกราคม 2567
งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12
26 มกราคม 2567
งานกรีฑายุวชน เยาวชน จ.นนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์" สนามกีฬา จ.นนทบุรี
13
30 มีนาคม 2567
งาน 46ปี ราตรีกุหลาบนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14
8 พฤษภาคม 2567
งานปฐมนิเทศชั้น ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผลงานวงโยธวาทิตประจำปีการศึกษา 2567
ลำดับที่
วันที่
ผลงาน
สภานที่
1
13 มิถุนายน 2567
งานไหว้ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2
22 มิถุนายน 2567
งานประกาศเกียรติคุณ MDP เจเจมอลล์

 

 TOP